رژیم لاغری سریع

2

رژیم لاغری دوکان

رژیم دوکان، رژیم کربوهیدرات کم و پروﺗﺌﻴﻦ زیاد است. اگر بر طبق قوانین این رژیم پیش روید هیچ محدودیتی در…