رژیم غذایی بعد جراحی قلب

این گونه از بیماران قلبی که جراحی بای پس انجام داده اند در منزل مراقبت کنید

اگر پرستاری از فردی که انجام عمل قلب باز کرده را به عهده دارید در منزل یک سری توصیه های پزشکی را در این باره در اختیار شما می گذاریم همراه ما باشید با این گونه از بیماران قلبی که جراحی بای پس انجام داده اند در منزل مراقبت کنید