روغن آفتاب گردان

معرفی روغن های ضد سرطانی

امروزه با صنعتی شدن اکثر مواد غذایی ، تحقیقات نشان داده که اکثر آنان باعث بروز برخی بیماری ها می شوند به خصوص انواع روغنی که این روزها در بازار زیاد است و یکی از مواد اولیه پخت هر غذایی می باشد در این جا به معرفی روغن های ضد سرطانی می پردازیم .

ریزش مو با این رژیم غذایی

شما هم ریزش مو دارید و دنبال علت آن هستید در این جا محققان به این نتیجه رسیده اند که برخی رژیم ها باعث ریزش مو می شوند در این پست به بررسی ریزش مو با این رژیم غذایی می پردازیم .