روش کمتر غذا خوردن

0

چطور کمتر غذا بخوریم؟

متخصصان برای کم خوردن افراد ترفندهایی را پیشنهاد می‌کنند. کارشناسان انجمن بهداشت و سلامت آمریکا، اظهار کردند: افراد می‌توانند از…