راه های ارتودنسی

ارتودنسی سرامیکی

دراین روش که بیشترین سابقه را در میان درمانهای ارتودنسی نامرئی دارد، از براکتهای سرامیکی (شیشه ایی) استفاده می شود…