درمان کردن بیماری پیرچشمی

0

پیرچشمی

پیرچشمی یا Presbyopia پیرچشمی معمولاً از حدود چهل سالگی، یعنی زمانی که عدسی­ های چشم به تدریج توانایی­ خود را…