درمان جراحی آرتروز گردن

1

بیماری آرتروز گردن علائم پیشگیری و درمان آرتروز

امروزه اکثر کارها سیستمی شده و افراد گردن شان همیشه در یک حالت هست و به علت کم تحرکی ستون فقرات باعث بروز دردهایی می شود که اگر پیگیری نشود دچار آرتروز می شود . بخوانید در این جا آرتروز گردن علائم تا تشخیص و درمان آن .