خوردن سبزی در دوران حاملگی

فواید شوید

خواص شوید : پائین آورنده چربی خون :با اثر وابسته به مقدار مصرف باعث کاهش کلسترول تام،کاهش LDL ، افزایش…