تشخیص بیماری آنیریدیا

0

بیماری آنیریدیا

سندروم آنیریدیا یک سندروم ژنتیکی چشمی است که معمولاً در هنگام تولد تشخیص داده می شود. مهم ترین مؤلفه در…