ترکیب آب پیاز و روغن نارگیل برای جلوگیری از ریزش مو