مرور: ترکیب آب پیاز و روغن زیتون برای جلوگیری از ریزش مو