ترکیب آب پیاز و روغن بادام برای جلوگیری از ریزش مو