مرور: ترکیب آب پیاز و آب ولرم برای جلوگیری از ریزش مو