ترشح مایع از سینه

0

ترشحات پستان

ترشح از نوک پستان با وجود آنکه نسبتا شایع و در اغلب موارد خوش‌خیم است، باعث ایجاد اضطراب و ترس…