آنچه درباره سرطان راست روده نمیدانید

یکی دیگر از سرطان های دستگاه گوارش ، سرطان راست روده می باشد که در این جا تحقیقاتی که در مورد این سرطان و تشخیص آن انجام شده آشنا می کنیم بخوانید در ادامه آنچه درباره سرطان راست روده نمیدانید .