برای رفع نفخ و بهبود گوارش، بعد از صرف غذا یک فنجان دم کرده نعنا بنوشید