از علائم بارداری شایع در بعضی از خانم ها حالت تهوع و بیزاری از غذا است