اختلالات در سیستم ادراری

رحم دو شاخ از علل تا درمان رحم دو شاخ

محققان زنان و زایمان به یکی از مشکلات زنان درباره رحم می پردازند و آن دو شاخ شدن رحم است در ابتدا تعریف می کنیم رحم دو شاخ و سپس نتیجه تحقیقات در مورد رحم دو شاخ از علل تا درمان رحم دو شاخ را در اختیار شما میگذاریم .