تا گرسنه نشده اید غذا نخورید

پس از مطالعات زیاد متخصصان به این نتیجه رسیده اند که وعده های غذایی نقش مهمی در سلامتی بدن دارند و بیان کرده اند تا گرسنه نشده اید غذا نخورید همراه ما باشید با بیان علت این ادعای متخصصین .