ریزش مو از عوارض تا درمان آن

شما هم موهایتان زیاد می ریزد و حجم موهایتان کم شده و در برخی قسمت های سرتان مو خیلی کم است ، پژوهشگران تحقیقات زیادی روی ریزش مو از عوارض تا درمان آن انجام داده اند که در این جا شما را بیشتر آشنا می کنیم در این باره .