آلودگی هوا و سرطان

اثرات آلودگی هوا بر هوش کودکان

این روزهای شاهد هشدارهای زیادی هواشناسی درباره آلودگی ها و بیرون نرفتن کودکان و سالمندان از منزل هستیم در این جا می خواهیم اثرات آلودگی هوا بر هوش کودکان را مورد بررسی قرار دهیم از دیدگاه پزشکان .