میزان مفید مصرف آب در روز برای بدن

دو ، سوم وزن بدن را آب تشکیل داده است و اثرات زیادی برای بدن دارد به طوری که کمبود آن باعث بروز بیماری و اختلالاتی در بدن می شود در این جا گفته های متخصصان درباره این که میزان مفید مصرف آب در روز برای بدن چه مقدار است را بیان می کنیم .