0

تاتو خط چشم

آیا میدانید درصورتی که سوزن تاتو خیلی عمقی در بافت پلک وارد شود، باعث پارگی پلک و آسیب بافت‌های کره…

0

درباره بیماری‌ هوچکین‌

بیماری‌ هوچكین‌ عبارت‌ است‌ از سرطانی‌ شدن‌ قسمت‌ مركزی‌ گره‌های‌ لنفاوی‌. این‌ بیماری‌ در واقع‌ یك‌ نوع‌ لنفوم‌ است‌. این‌…

1 2,021 2,022 2,023