0

ترشحات پستان

ترشح از نوک پستان با وجود آنکه نسبتا شايع و در اغلب موارد خوش‌خيم است، باعث ايجاد اضطراب و ترس…

0

درمان آکنه

درمان آکنه : درمان آکنه با توجه به شدت آن متفاوت می باشد .به گونه ای که برای آکنه خفیف,اقدامات…