کاشت مو

کاشت مو

مقدمه کاشت مو طبیعی، قطعی ترین اقدام برای رسیدن به موهای طبیعی می باشد حدود ۱۶ سال است که کاشت