دهان و دندان


ارتودنسی سرامیکی

دراین روش که بیشترین سابقه را در میان درمانهای ارتودنسی نامرئی دارد، از براکتهای سرامیکی (شیشه ایی) استفاده می شود…

1 44 45 46 47