بیماری ها


0

رفلاكس مری چیست

بسیاری از بیماران مبتلا به اسكلرودرمی دچار بیماری ریفلاكس و عوارض آن هستند. فیبروز عضلات صاف در این بیماری…

1 383 384 385 386 387 528