بیماری های گوارشی


0

پولیپ روده

شایع ‌ترین نوع پولیپ ‌ها، پولیپ ‌های هیپرپلاستیک هستند. آنها معمولا قطری حدود ۵ میلی‌ متر دارند. این پولیپ‌…

1 2 3 4 5 46