بیماری های گوارشی


0

پولیپ روده

شايع ‌ترين نوع پوليپ ‌ها، پوليپ ‌هاي هيپرپلاستيک هستند. آنها معمولا قطري حدود ۵ ميلي‌ متر دارند. اين پوليپ‌…

1 2 3 4 5 46