بیماری های گوارشی


رفلاکس مری چیست

بسیاری از بیماران مبتلا به اسکلرودرمی دچار بیماری ریفلاکس و عوارض آن هستند. فیبروز عضلات صاف در این بیماری…

1 44 45 46 47 48 64