جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتکاهش افسردگی با سبک زندگی مدیترانه ای

shutterstock_227750149-730x483-765x510

یافته های محققان اسپانیایی نشان می دهد شرکت کنندگان در مطالعه که رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزیجات مصرف می کردند و همچنین بیشتر ورزش کرده و اجتماعی بودند، در مقایسه با سایر افرادی که از این سبک زندگی پیروی نمی کردند کمتر در معرض ابتلا به افسردگی قرار داشتند.

به گفته این محققان، مطالعات قبلی ارتباط بین پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای یا سایر الگوهای رژیمی سالم را با کاهش ریسک ابتلا به افسردگی نشان داده اند. اما مطالعه جدید برای اولین بار ارتباط بین سبک زندگی کاملا مدیترانه ای و فراتر از رژیم غذایی را با افسردگی بررسی کرده است.

در این مطالعه محققان از ۱۱,۸۰۰ فرد اسپانیایی در مورد آنچه که به طور معمول می خورند، میزان ورزش و مدت زمان سپری کردن با دوستان شان را سوال کردند تا به طور دقیق میزان پیروی این افراد از سبک زندگی مدیترانه ای را ارزیابی کنند.

آنها افراد را بر اساس میزان پیروی از سبک زندگی مدیترانه ای به سه گروه تقسیم کردند: کسانی که بیشترین پیروی را از سبک زندگی مدیترانه ای داشتند؛ کسانی که به طور متوسط از این سبک زندگی پیروی می کردند؛ و کسانی که حداقل میزان پیروی را داشتند.

سپس محققان آنها را تحت نظر داشتند تا دریابند به طور میانگین در طول ۸.۵ سال بعد، چه تعداد از آنها مبتلا به افسردگی شدند.

محققان دریافتند تا پایان مدت مطالعه، ۸۰۶ نفر مبتلا به افسردگی تشخیص داده شدند. آنها دریافتند افرادی که در ابتدای مطالعه بیشترین میزان پیروی از سبک زندگی مدیترانه ای را داشتند در مقایسه با کسانی که کمترین میزان پیروی را داشتند ۵۰ درصد کمتر مبتلا به افسردگی تشخیص داده شدند.

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید