افزایش رشد مو انواع دسر ساده و خوشمزه چاقی صورت رژیم لاغری دکتر کرمانی

کاشت مو FIT یا FUT

کاشت مو به دو روش FUT(میکروسرجری) و روش جدید غیرجراحی(FIT) ونیز روش ترکیبی (شامل هردو روش فوق ) انجام می گردد.طریقه کاشت در هر دو روش یکسان است واختلاف این دو روش فقط در طریقه برداشت موها است.به گونه ای که در روش FUTیک گرافت باریک و طویل به روش جراحی از پشت سر برداشته می شود و پس از جداسازی در قسمت های مورد نیاز کاشته می شود.

ولی در روش FITبا استفاده از پانچ های بسیار ظریف فولیکول های مو بصورت تک به تک برداشته می شوند. در روش FUTیک خط اسکار(جوشگاه) باریک درمحل پشت سر بوجود می آید که از نظر زیبایی مشخص نیست ودر خواب زیر موهای پشت سر مخفی می شود و در صورتی که فرد موهای سرش را از ته بزند این خط باریک دیده می شود. در روش FITمحل های برداشت بصورت اسکارهای دایره ای بسیار کوچک در می آید که همانند روش FUTدر خواب زیر موهای پشت سر مخفی می شوند.

Y

مزایا و معایب هردو روش :

۱- در روش FUTتعداد بسیار بیشتری فولیکول مو برداشت شده و پیوند می شود.
۲- در هر دو روش محل برداشت(اسکار)در صورتی که موهاحداقل نیم سانتیمتر طول داشته باشند دیده نمی شود ولیکن در موهای کوتاه تر اسکار FITکمتر مشخص می شود.
۳- میزان موفقیت عمل و تراکم نهایی ایجاد شده در روش FUTبیشتر است.

۴- درصد کلی موارد استفاده:در حال حاضرFUTمتد استاندارد پیوند مو در دنیاست و روش FITبیشتر بعنوان روش کمکی(یعنی جلسه دوم کاشت مو)و برای افزایش تعداد گرافت های برداشته شده مورد استفاده قرارمی گیرد.به گونه ای که حدود ۹۵درصد موارد کاشت را روش FUTشامل می شود.در موارد بسیار کمی روش FITبعنوان جلسه اول کاشت مو به کار می رود.از جمله در افرادی که تمایل دارند همواره موهای خود را کوتاه (کمتر ازنیم سانتیمتر)نگه دارند و نیز در ورزشکاران حرفه ای که احتمال ایجاد اسکار شدید در روشFUTوجود دارد.

در موارد ریزش شدید(کلاسVIIاز مقیاس نورود)روش ترکیبی بکار می رود.به این صورت که ابتداFUTو سپس تا ۳الی۴جلسه(بسته به میزان نیاز)FITجهت ایجاد بیشترین تراکم انجام می گردد.نهایتا اینکه بهترین روش کاشت مودرطی جلسات اولیه مشاوره و با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات پزشکی و بررسی میزان ریزش مو و پیش بینی ادامه ریزش مو در آینده,توسط پزشک انتخاب شده و در این مورد توضیحات کافی به فرد داده می شود و از وی خواسته می شود تا هر گونه پرسش وابهام خود را در این خصوص مطرح نماید.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *