جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتکاربرد تمرین مقاومتی

1

این نوع تمرین در بعضی از منابع به عنوان روشی جهت بهبود ترکیب بدن ذکر شده است. چنین تمریناتی با افزایش توده بدون چربی بدن موجب افزایش آن و بالا بردن متابولیسم پایه شود. از طرفی تمرینات با وزنه برای افراد چاق یک تنوع تمرینی به حساب می آید. هنگام حرکت دادن وزنه ها باید دقت کافی صورت گیرد چون احتمال خطر وجود دارد. مقاومت بکار رفته برای بیماران چاق باید ۳۰ تا ۴۰ درصد اوج قدرت و ۱۵ تا ۲۰ تکرار در ۳۰ ثانیه، ۸ تا ۱۲ ایستگاه و نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در هر جلسه باشد.

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید