جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتپوست و نقش مهم اپیدرم

1

 

خارجی ترین لایه پوست اپیدرم است. خارجی ترین لایه اپیدرم، لایه شاخی نام دارد که رویه محافظتی و شامل سلولهای مرده پوست است. این لایه از اجزای باقیمانده سلول های عمیق تر به وجود می آید و نازک تر از یک برگ کاغذ است. لایه شاخی دائما در حال ریزش است و با سلول های تازه جایگزین می شود. با افزایش سن پوست اندازی کندتر
می شود. در جوانان جایگزین شدن سلول های تازه هر ۲۸ الی ۳۰ روز یک بار انجام
می شود، در حالی که در سنین ۶۰ سالگی این عمل هر ۴۵ الی ۵۰ روز یک بار صورت می گیرد و این عامل یکی از دلایلی است که باعث از بین رفتن شادابی پوست می شود. اگر چه لایه شاخی مرده است اما عملکرد بسیار مهمی در لطافت و حفظ چربی پوست دارد.
در لایه زیرین اپیدرم سلولهای پایه ای- تولید کننده سلول های جدید- قرار دارند. اپیدرم همچنین شامل سلول هایی به نام ملانوسیت است. این سلول ها ملانین تولید می کنند که ملانین تعیین کننده رنگ پوست بدن است. تعداد ملانوسیت ها در افراد و نژادهای گوناگون (سفید و سیاه) تقریبا یکسان است. آنچه موجب اختلاف رنگ پوست می شود، میزان سنتز ملانین است که شما این خصوصیت را از والدینتان به ارث برده اید.

 

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید