جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتواریکوسل را عمل کنیم؟

index

تعریف واریکوسل :
بدن دو نوع رگ دارد که به انها سرخ رک و سیاهرک مى گویند که سیاهرگ در حقیقت باعث برگشت خون از اندامها به قلب مى شود . هرگاه این سیاهرک ها گشاد شوند به انها واریس مى گویند و حال اگر این وضعیت در سیاهرگ بیضه اتفاق بیفتد به ان واریکوسل مى گویند شایع ترین علت نابارورى مردان واریکوسل است .

که بعلت نظرات مختلف و عدم اگاهى از علت و مکانیسم اختلال در اسپرم متاسفانه دچار سر درگمى شده است .حال چرا واریکوسل باعث نابارورى مى شود در کیسه بیضه عضلاتى است که به حرارت حساس است یعنى اگر هوا سرد شود عضلات جمع و بیضه را به بالا کشیده تا سرد نشود و به بدن نزدیکتر وگرم شود .

حال اگر هوا گرم شود عضلات شل و بیضه به پائین کشیده مى شود تا گرم نشود بیضه ها به گرما و سرما حساس هستند و باعث گاهش حجم بیضه و گاهش حرکت اسپرم مى شود و با افزایش زمان این مسئله باعث کوچک تر شدن بیضه مبتلا به واریکوسل مى شود حال چون بیضه چپ همیشه بزرگتر از راست است و معمولا واریکوسل چپ همیشه بزرگتر از راست است باعث کوچکتر شدن بیضه چپ بیشتر از راست مى شود و در زمان بیشتر کوچکى بیضه چپ به مرحله اى مى رسد که بیضه چپ کوچکتر یا مساوى راست مى شود .

یکى از نکات مهم در تشخیص واریکوسل است و از موارد دیگر معاینه پزشک ارولوژیست و سونوگرافى کالرداپلر که توسط یک رادیولوژیست مجرب که بتواند در حالت خوابیده و ایستاده سرعت برگشت وریدى مهمترین ان براى تشخیص واریکوسل است و در اخر اسپرموگرام که در یک مرکز با تجربه و شناخته شده باید انجام داد پس هر چه دیرتر انجام دهید بدتر است چون زمانى که واریکوسل عمل مى شود بیضه دیگر بزرگ نمى شود بلکه کوچکتر نمى شود ولى باعث بهبود حرکت اسپرم مى شود.

حال اگر قبل از عمل اسپرم اختلال نداشته باشد بعد از عمل بهبود تقریبا صد در صد است ولى اگر اسپرم اختلال داشته باشد امکان بهبود ٧٠در صد است قبلا فکر مى کردند واریکوسل ١۵-١٠درصد دو طرفه است ولى با بررسى جدید واریکوسل تا ٨۵ درصد دو طرفه است باید توجه داشت واریکوسل اکر دو طرفه باشد و یک طرف عمل شود هیج تاثیدر بهبود نابارورى ندارد و باید دو طرفه عمل شود تا نتیجه بخش باشد

دکتر محمد جعفر کیانى ارولوژیست

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید