جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتنفس عمیق کشیدن استرس را کم می کند

4

 

  • در این تکنیک لازم است که روی یک سطح صاف به پشت دراز بکشید یک دست خود را روی معده و دست دیگر را روی قفسه سینه خود قرار دهید

پژوهشگران علوم پزشکی در آکادمی آمریکایی پزشکان خانواده می گویند بررسی های صورت گرفته نشان داده است که تنفس عمیق موثرترین راه کار برای کاهش استرس و آرامش پیدا کردن است .

آنان گفته اند که تکنیک‌های تنفسی عمیق در کاهش استرس موثر است. در این تکنیک لازم است که روی یک سطح صاف به پشت دراز بکشید یک دست خود را روی معده و دست دیگر را روی قفسه سینه خود قرار دهید.

– در این وضعیت به آرامی نفس بکشید و مطمئن شوید که در حین تنفس معده اندکی بالا بیاید.

– پس از فرو بردن هوا یا عمل دم نفس خود را یک تا دو ثانیه نگه دارید.

– سپس عمل بازدم را به آرامی انجام داده و اجازه دهید معده پایین برود. این تکنیک را تکرار کنید تا کم کم آرامش بر شما غلبه کند.

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید