جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتنحوه تشخیص ذات الریه در کودکان

111241

  • بیماران گروه تحقیقاتی ۳۹ درصد کمتر به تصویربرداری اشعه اکس سینه نیاز پیدا کردند. در این دسته هیچ مورد ذات‌الریه‌ای از چشم نیفتاد و عوارض بیشتر نبود. این قضیه باعث صرفه‌جویی ۹۲۰۰ دلار در هزینه و به طور میانگین ۲۶ دقیقه در زمان شد.

 

محققان می‌گویند که سونوگرافی ریه ممکن است راهی ایمن‌تر و جایگزین برای تصویربرداری اشعه اکس جهت تشخیص ذات‌الریه کودکان باشد که به همان اندازه مؤثر است.

دکتر جیمز سونگ، دانشیار بخش طب اورژانس و اطفال در دانشکده پزشکی ایکان گفت: «سونوگرافی قابل حمل و کم‌هزینه است و نسبت به اشعه اکس برای کودکان ایمن‌تر می‌باشد چراکه آنها را در معرض پرتوها قرار نمی‌دهد.»
این مطالعه شامل ۱۹۱ بیمار بخش اورژانس بود که همگی کمتر از ۲۱ سال داشتند. این افراد به صورت اتفاقی به دو گروه مطالعه و کنترل تقسیم شدند.
افراد گروه تحقیق مورد سونوگرافی ریه و در صورت نیاز به بررسی بیشتر تحت تصویربرداری با اشعه اکس قرار گرفتند. افراد گروه کنترل مورد تصویربرداری با اشعه اکس و به دنبال آن سونوگرافی قرار گرفتند.
بیماران گروه تحقیقاتی ۳۹ درصد کمتر به تصویربرداری اشعه اکس سینه نیاز پیدا کردند. در این دسته هیچ مورد ذات‌الریه‌ای از چشم نیفتاد و عوارض بیشتر نبود. این قضیه باعث صرفه‌جویی ۹۲۰۰ دلار در هزینه و به طور میانگین ۲۶ دقیقه در زمان شد.
سونگ گفت: «مطالعه ما می‌تواند تأثیر عمیقی بر پیش بردن جهان به جایی داشته باشد که دسترسی به رادیوگرافی در آن محدود است.»

 

منبع : سلامانه

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید