جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتشناسایی افسردگی پنهان در زنان

شناسایی افسردگی پنهان در زنان

h24

 

می خواهیم بیان کنیم که چگونه پی ببریم که زنان مبتلا به افسردگی و ناامیدی شده اند ، روانشناسان با مطالعات و تحقیقات زیاد روی زنان این سوال را این گونه پاسخ می دهند در ادامه مطلب .

هر زنی در دوره از زندگانی خود احساس نومیدی و اندوه می کند. بدبیاری، بخشی طبیعی از زندگی است. حتی در زندگی های سرشار از موفقیت نیز نومیدی و بدبیاری موردی، غیر قابل اجتناب است. بسیاری از ما چنین اوقات بدی را پشت سر می گذاریم چنین تجارتی در مقیاس اند حتی موجب رشد و شکوفایی ما می شوند. اما بعضی وقت ها نمی توانیم بعد از این بدبیاری های و لو کوچک به حالت اول برگردیم. از آن رو نمی توانیم کمر خود را دوباره راست کنیم که زندگی به دفعات بسیار زیاد یا با شدت فراوان به ما ضربه زده است. گاه خود را در موقعیت دردناکی گرفتار می بینیم که رهایی از آن به ظاهر غیر ممکن است.
در این گونه مواقع است که به احتمال زیاد به افسردگی دچار می شویم.

 

پزشکین : شناسایی افسردگی پنهان در زنان

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید