جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاترعایت نکاتی برای روش های رفتار درمانی در تغذیه

1

 

در برنامه های اصلاح رفتار برای حذف عادات غذایی نامناسب (مثل خوردن در حال تماشای تلویزیون، بسیار سریع خوردن، خوردن در حالت سیری)، به صورت انفرادی یا گروهی به بیمار مشاوره می دهند. در چنین مواردی معمولا از یک برنامه ی رژیم غذایی و ثبت وضعیت توسط خود بیمار (مثل دفترچه یادداشت که مقدار غذای دریافتی و فعالیت انجام شده را در آن ثبت کند) استفاده می شود.
همه ی روش های رفتار درمانی شبیه به هم نیستند و کمی با هم متفاوت می باشند اما موارد زیر معمولا باید در اکثر آنها رعایت شود:
مشاوره ی تغذیه ای و ورزشی
ثبت وقایع توسط خود فرد که گزارش دقیقی از اینکه غذاهای مختلف چه مقدار، کجا، چه وقت، با چه کسی و تحت چه شرایطی خورده شده به ما می دهد.
تکنیک های کنترل تحریک؛ مثلا هنگام خرید غذاها، لیستی تهیه شده باشد. غذاها جایی دور از چشم نگهداری شوند و خوردن در منطل فقط در یک اطاق خاص صورت گیرد.
تغییر عمل خوردن برای مثال جویدن غذا به مدت طولانی قبل از بلعیدن آن و قرار دادن قاشق و ظرف غذا روی میز بین هر لقمه.
بازخورد رفتاری یا سیستم ها و روش هایی که فرد را به جهت رعایت رژیمش تشویق کند.

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید