جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاترحم دو شاخ از علل تا درمان رحم دو شاخ

رحم دو شاخ از علل تا درمان رحم دو شاخ

fig1-biu

 

محققان زنان و زایمان به یکی از مشکلات زنان درباره رحم می پردازند و آن دو شاخ شدن رحم است در ابتدا تعریف می کنیم رحم دو شاخ و سپس نتیجه تحقیقات در مورد رحم دو شاخ از علل تا درمان رحم دو شاخ را در اختیار شما میگذاریم .

دراختلال تکاملی رحم دوشاخ، قسمت تحتانی رحم طبیعی ولی قسمت فوقانی آن غیرطبیعی می باشد. این بیماری ممکن است همراه با اختلالات مادرزادی درسیستم ادراری باشد. بنابراین خانم مبتلا به رحم دوشاخ باید ازنظر وجود اختلالات درسیستم ادراری نیز بررسی شود.

دراختلال تکاملی رحم دوشاخ، قسمت تحتانی رحم طبیعی ولی قسمت فوقانی آن غیرطبیعی می باشد. این بیماری ممکن است همراه با اختلالات مادرزادی درسیستم ادراری باشد. بنابراین خانم مبتلا به رحم دوشاخ باید ازنظر وجود اختلالات درسیستم ادراری نیز بررسی شود.

علل و عوامل خطرساز

رحم دو شاخ یک اختلال در تکامل رحم است که در آن قسمت تحتانی رحم طبیعی ولی قسمت فوقانی آن غیر طبیعی می باشد. در حین تکامل جنین، دو شاخ رحم باید بهم متصل شوند و تنه اصلی رحم را ایجاد کنند. بر حسب نوع اختلال در بهم چسبیدن شاخهای رحم در دوران جنینی، انواع مختلف رحم دو شاخ وجود دارند. گاهی فقط قسمتی از شاخها بهم نجسبیده اند (مثلا نصف فوقانی) که به آن رحم دو شاخ نسبی می گویند  و گاهی دو شاخ بطور کامل بهم نچسبیده اند که به آن رحم دو شاخ کامل می گویند. حدود یک دهم تا نیم درصد خانمها مبتلا به این بیماری هستند. در حالت کامل رحم دارای دو شاخ کاملا جداگانه است که بهمدیگر نچسبیده است، ولی شایعترین شکل ابتلا این است که یک دیواره ای در وسط رحم آنرا به دو قسمت مجزا تقسیم می کند. در ۲۵ درصد این خانمها یک دیوار عمودی نیز در داخل واژن وجود خواهد داشت. در اکثر موارد تنه رحم دو شاخ بوده و گردن رحم طبیعی است. گاهی هم تنه رحم دو شاخ است و هم گردن رحم که به آن رحم دو شاخ همراه با گردن رحم دو گانه گفته می شود. این بیماری ممکن است همراه با اختلالات مادرزادی در سیستم ادراری باشد. بنابراین خانم مبتلا به رحم دو شاخ باید از نظر وجود اختلالات در سیستم ادراری نیز بررسی شود

درمان بیماری

اگر خانمی مبتلا به سقطهای مکرر شود و دلیل واضحی نیز برای آن یافت نشود، این بیماری را می توان با جراحی اصلاح کرد. اینکه اصلاح جراحی رحم دو شاخ سبب بهبود سرانجام حاملگی می شود، هنوز به اثبات نرسیده است.

پزشکین : رحم دو شاخ از علل تا درمان رحم دو شاخ

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید