جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاترابطه کاهش عوارض برخی عفونت ها با ورزش

123861787622825083751851601102501302092121

در این مطالعه محققان ارتباط بین فعالیت فیزیکی در اوقات فراغت و عفونت باکتریایی را در یک سال مورد بررسی قرار دادند.

عفونت باکتریایی مشکوک بر اساس نسخه آنتی بیوتیک بوسیله شماره ثبت مدنی منحصر به فرد دانمارک (شماره شناسایی که در هنگام تولد به هر فرد اختصاص داده می شود) تشخیص داده می شوند. اطلاعات سلامت را بوسیله اطلاعات ثبت هر فرد بدست آوردند.

نتایج نشان داد، فعالیت فیزیکی کم در اوقات فراغت در مقایسه با بی تحرکی، ۱۰ درصد خطر ابتلا به عفونت باکتریایی را کاهش می دهد.

علاوه بر این، فعالیت بدنی در سطح پایین و متوسط نیز خطر ابتلا ۲۱ و ۲۳ درصد با کاهش عفونت سیستیک ( عفونت باکتریایی دشتگاه ادارای) در ارتباط است، ولی عفونت های باکتریایی دستگاه تنفسی با فعالیت فیزیکی مرتبط نمی باشد.

این مقاله در مجله دانشگاه پزشکی امریکا (ACSM) به چاپ رسیده است.

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید