افزایش رشد مو انواع دسر ساده و خوشمزه چاقی صورت رژیم لاغری دکتر کرمانی

درمان سرطان و دیابت با خیار تلخ

با یاری از ژنتیک پیشرفته و طب چینی پژوهشگران توانستند ژنهای مسئول طعم تلخ شدید خیار وحشی را کشف کنند، کاهش طعم تلخ در خیار، کدو تنبل و سایر غذاهای مشهور این خانواده آنها را قابل خوردن کرده است اما چنین ترکیباتی دارای توان بالقوه ی درمان سرطان و دیابت هستند. به گفته ی پرفسور Lucasشما از خیار وحشی استفاده نمی کنید مگر به عنوان یک مسهل. طعم تلخ خیاروحشی–این خانواده شامل خیار، کدوتنبل، خربزه، هندوانه و کدواست- به دلیل ترکیبی بنام cucurbitacinsاست.

sq

طعم تلخ این گیاهان از آنها دربرابر شکار چیان محافظت می کند. میوه و برگ خیار وحشی در طب هند و چین برای هزاران سال مورد استفاده قرار گرفته است، از این گیاه برای ایجاد استفراغ و اسهال و برای درمان بیماریهای کبدی استفاده می شود. اخیراً محققان نشان دادند که ماده cucurbitacinsمی تواند سبب کشتن و سرکوب رشد سلولهای سرطانی شود.
نتایج این تحقیق در مجله scienceمنتشر گردید.
در تحقیق اخیرکه توسط پرفسور Lucasاز دانشگاه کالیفرنیا و دکترHuangاز آکادمی علوم کشاورزی چین انجام شد با استفاده از آخرین فناوری ترادف نگاری DNA، دانشندان موفق به شناسایی دقیق تغییرات مرتبط با تلخی درDNAاین گیاه شدند. تلخی توسط دوصفت ژنتیکی دراین گیاه کنترل می شود Biکه مسئول تلخی کل بوته است و Btکه مسئول تلخی میوه ی آن می باشد.
آنها همچنین طعم بسیاری از خیارها را آزمایش کردند. پرفسور Lucasمی گوید:خوشبختانه ساده ترین روش برای آزمایش تلخی قرار دادن قسمتی از برگ خیار بروی زبان است.
دانشمندان توانستند ۹ ژن درگیر درساخت ماده ی Cucurbitacinرا شناسایی کنند آنها نشان دادند که این صفت به دو فاکتور رونویسی مرتبط است که این نه ژن را درمیوه یا برگ روشن می کند و ماده ی تلخ Cucurbitacinرا تولید می نماید.
تحقیقات جدید نشان داد که چگونه اهلی سازی ژنتیکی خیار آنرا به یک میوه ی خوراکی تبدیل میکند درک این فرآِیند میتواند روشهایی را برای تولید محصولات غذایی دیگر از سایر گیاهان که به طور طبیعی غیر قابل خوردن هستند یا از نظر تغذیه ای بی ارزشند به ما ارائه دهد.
پرفسور لوکاس می گوید: با توجه به تحقیقات اخیر ما می توانیم بروشی آسان مقادیر زیادی cucurbitacinsبرای استفاده در آزمایش های بالینی وطب سنتی تولید کنیم برای مثال آرتمیسینین که یک داروی ضد مالاریا است در اصل از طب چینی اقتباس شده است و درحال حاضر به عنوان مولکول پیش ساز در مخمر یا ازطریق سیستم های زیست شناسی مصنوعی در حال تولید است.
دراین تحقیق موشهایی که دارای سلولهای سرطانی القاء شده بودند پس از مصرف غلظت بالایی از این عصاره ی تلخ ۶۰ در صد کمتر از گروه کنترل به سرطان مبتلا شدند. محققان نتیجه گیری نمودند که آنزیم هایی درعصاره ی این گیاه وجود دارد که ذخیره ی غذایی سلولهای سرطانی را قطع می کند این کار از طریق ممانعت از انتقال گلوکز انجام می شود.
همچنین دانشمندان دریافتند Cucurbitacinدارای تأثیرات مثبتی بر مقدار قندخون است. اگر چه این ترکیب ابتدا بروی موشها آزمایش شده است اما موجب کاهش قابل توجه قندخون دراین حیوان شده است. تحقیقات قبلی نشان داد کاهش مقدار قند خون پس از کمتر از ۳۰ دقیقه از مصرف این ماده آغاز می شود و بیشترین کاهش پس از گذشت چهار ساعت از مصرف این ماده مشاهده می گردد. این تحقیقات با همکاری محققان چینی انجام گردید و امید است با تولید مقادیر کافی از این ماده در آزمایشگاه بتوان از آن درآزمایشات بالینی استفاده نمود.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *