جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتبیماری پری آنال یا آبسه‌ آنورکتال و انواع آبسه مقعد

بیماری پری آنال یا آبسه‌ آنورکتال و انواع آبسه مقعد

  • آبسه مقعدی گاهی سطحی است و گاهی عمقی که اگر سطحی باشد با درد زیاد در لبه مقعد است که ناحیه آبسه گرم تر از دیگر نقاط است و قرمزی و التهاب در بافت های اطراف دیده میشود. گاهی ممکن است چرک آبسه به عمق نفوذ کند وانواع آبسه های عمقی را ایجاد کند.

 

آبسه مقعد یا پری آنال یا آبسه‌ آنورکتال نام بیماری‌ است‌ که از تجمع‌ چرک‌ ناشی‌ از عفونت‌ در اطراف‌ مقعد ایجاد میشود اگر دهانه غده هایی که در نزدیکی مقعد هستند بسته شود چرک و عفونت جمع میشود که غده های اطراف مقعد متورم میشود. که این حالت باعث بیماری آبسه میشود. آبسه مقعد یک بیماری با درد زیادی است که انواع مختلف دارد.

این‌ بیماری‌ در مردان‌ و‌ مبتلایان به‌ بعضی‌ بیماری‌های‌ گوارشی‌ است بیشتر دیده‌ می‌شود.‌ آبسه‌ ممکن‌ است‌ درست‌ در ناحیه‌ سوراخ‌ مقعدی‌ یا به‌ شکل عمقی‌ در جدار راست‌ روده‌ تشکیل‌ شود.

گرچه ناحیه مقعد سرشار از باکتری های است که در معرض عفونت هستند اما به دلیل جریان خون در روده عفونت تجمع نمیکند.

انواع آبسه

۱- آبسه مقعدی:

اولین نوع آبسه که در اطراف مقعد تشکیل میشود و  که در نوع خود بیشترین درصد (۶۰%) بیماری های آبسه را تشکیل میدهد.

۲- آبسه ایسکیو آنال:

دومین نوع آبسه مقعدی آبسه ایسکیوآنال است و (۲۰%) بیماری های آبسه را تشکیل میدهد. که در ناحیه اسفنکتر خارجی مقعد با ترشح چرک به فضای ایسکیوآنال ایجاد می‌شود.

۳- آبسه اینتراسفنکتریک:

سومین  آبسه مقعدی است که (۵%) بیماری های آبسه را تشکیل میدهد. به شکلی که چرک بین ناحیه اسفتکتر مقعد داخلی و خارجی موجود است و ممکن است کانال داخل مقعد را بسیار دردناک کند و بیمار نتواند بنشیند.

۴- آبسه سوپرالواتور:

چهارمین آبسه است که (۴%) بیماری های آبسه را تشکیل میدهد. ممکن است در بالای عضله لواتورآنی ناشی شود آبسه سوپرالواتور در زنان نسبت به مردان بیشتر است.

۵- زیرمخاطی:

پنجمین آبسه است که در (۱%) موارد در زیر بافت مخاطی مقعد اتفاق می‌افتد.

۶- آبسه پری‌ رکتال: شیشمین آبسه است که نشان دهنده اختلالات مقعدی یا ناشی از انسداد غدد مقعدی است. که در (۹۰%) آبسه پری‌ رکتال ابتدا در انتراسفنکتریک و سپس در امتداد بالقوه مجاور ایجاد میشود.

انواع آبسه مقعدی

آبسه مقعدی گاهی سطحی است و گاهی عمقی که اگر سطحی باشد با درد زیاد در لبه مقعد است که ناحیه آبسه گرم تر از دیگر نقاط است و قرمزی و التهاب در بافت های اطراف دیده میشود. گاهی ممکن است چرک آبسه به عمق نفوذ کند وانواع آبسه های عمقی را ایجاد کند.

آبسه های سطحی، شایع ترین نوع آبسه های مقعدی هستند که در این مقاله به توضیح آبسه های سطحی پرداخته میشود.آبسه مقعدی سطحی متورم و با درد بیشتری است به شکلی که نشستن و راه رفتن برای بیمار سخت میشود و گاهی دهانه آبسه باز میشود و عفونت و خون از آن خارج میشود که شدت درد کمتر میشود.

نحوه درمان آبسه مقعدی

جراحی بیشترین درمان در تمام انواع آبسه های سطحی و عمقی در ناحیه مقعد است که اکثرا موفقیت آمیز خواهد بود.

 

منبع : بی باک نیوز

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید


بهترین کانال « پزشکی و زیبایی » مطالب داغ