افزایش رشد مو انواع دسر ساده و خوشمزه چاقی صورت رژیم لاغری دکتر کرمانی

بارداری در خانم های دیابتی

محققان دانماركی می گویندزنان مبتلابه دیابت نوع اول كه در دوران بارداری وقبل ازآن میزان قندخون خودرابه طورروزانه كنترلمی كنندبارداری ووضع حمل بهتری خواهندداشت ‏.‏

دكتر”دورت جنسن ” ازبیمارستان دانشگاهی اودنس وهمكارانش دربزرگترین تحقیقی كه تاكنون برروی زنان بارداردیابتی انجام شده است دریافتندفقط یك سوم ازاین زنان میزان قندخون راكنترل می كنند‏.‏
كنترل منظم وروزانه میزان گلوكزخون خطربروزنقایص مادرزادی ومرگ نوزادان راكاهش می دهد‏.‏
محققان میزان بروزعوارض بارداری دركل جمعیت رابا‏۱۲۱۸ ‏بارداری پی درپی در‏۹۹۹ ‏زن مبتلابه دیابت نوع اول مقایسه كردند‏.‏

۳/۱ ‏درصدنوزادان مادران دیابتی بلافاصله بعدازتولدجان سپردند كه این میزان دركل جمعیت ‏۰/۷۵ ‏درصدبود‏.‏میزان مرده زایی درگروه اول‏۲/۱‏درصدودركل جمعیت ‏۰/۴۵ ‏درصدبود‏.‏نقایص مادرزادی نیزدرگروه ول ‏۵ ‏درصدودركل جمعیت ‏۲/۸ ‏درصدمشاهده شد‏.‏

دربین ‏۹۳ ‏زن دیابتی كه نوزادآنهامرده یاباناهنجاری متولدشد .۲۲‏درصددرزمان لقاح قندخون خودراكنترل می كردند‏.‏اما‏۳۵ ‏درصداززنانی كه زایمانی بدون مشكل داشتندقندخودخودراكنترل می كردند‏
نتایج این مطالعه بیانگرلزوم كنترل قندخون ,مراقبت وآموزش بیماران است ‏

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *