جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتافراد افسرده چگونه فکر می کنند

افراد افسرده چگونه فکر می کنند

82-21339

 

دانستنی هایی درباره بیماران افسرده و این که افراد افسرده چگونه فکر می کنند گفته های محققان در این باره را به طور خلاصه بیان می کنیم .

اکنون چهل سال است که آزمون ها ثابت کرده اند انسان های افسرده دارای طرز تفکر خاصی هستند که آن ها را درمانده می کند و در یافتن راه حل های جدید ناتوان می سازد. درون ما انسان ها تعصب های متمایزی از نظر شناخت خود و دنیایمان وجود دارد که به اشتباهات نموداری ظاهرا منطقی منجر می شود و بروز افسردگی را در ما تشدید می کند. همچنین فرضیات و باورهای غلطی در ذهن ما ایجاد می کند که هیچ گاه در برابر واقعیت ها به بوته آزمایش گذاشته نمی شود. این شیوه تفکر درون ما حک می شود و به صورت خودکار در می آید. جایگزین کردن این شیوه تفکر با شیوه های منطقی تر و سالم تر مستلزم روان درمانی و خودآزمایی جدی همراه با مطالعه کتابی خود یاری دهنده است تا با آن اشتباهات فکری آشنا شویم و پس از آن به تمرینات توام با آمادگی ذهنی بپردازیم.

 

پزشکین : افراد افسرده چگونه فکر می کنند

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید