جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتارتباط مشکلات کلیوی با کمبود خواب

ارتباط مشکلات کلیوی با کمبود خواب

hhh873

محققان پس از تحقیقات زیاد به این نتیجه رسیده اند که کم خوابی اثرات بدی بر بدن دارد در این مطلب ارتباط مشکلات کلیوی با کمبود خواب را به با توجه به گفته محققان بیان می کنیم .

یک مطالعه جدید نشان داده که خواب ناکافی میتواند حداقل در زنان موجب بروز بعضی بیماری های کلیوی شود. محققان بیمارستان Boston’s Brigham and Women در یک تحقیق میزان خواب هزار زن را بررسی کرده و متوجه شدند که خواب کم میتواند منجر به کاهش عملکرد کلیه شود.

این بررسی نشان داد که در زنانی که شب کمتر از ۵ ساعت میخوابند ریسک کاهش کارکرد کلیه ۶۵ درصد بیشتر از آنهایی است که استراحت شبانه آنها ۸-۷ ساعت است.

محققان میگویند متاسفانه مزان متوسط خواب ما در بیست سال گذشته دائما در حال کاهش است. بطور مثال میزان متوسط خواب مردم امریکا از شبی ۸ ساعت به شش و نیم ساعت در سال های اخیر کاهش یافته است. مطالعات قبلی ارتباط بین کاهش میزان خواب و بروز بیماری های قلبی را نشان داده است.

محققان میگونید خواب کم میتواند موجب افزایش بروز ریسک دیابت و بالا بودن فشار خون در انسان میشود و هر دو این عوامل میتوانند به کارکرد کلیه آسیب برسانند. همچنین مشخص شده که عملکرد کلیه در ساعات شب و روز با هم متفاوت است.

 

پزشکین : ارتباط مشکلات کلیوی با کمبود خواب

 

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید