جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتآیا حجامت برای سلامت بدن مفید است ؟

 

 

  • در زانوھایى که دچار تورم، درد و تجمع مایع در مفصل شده اند (تجمع بلغم موضعى) با بادکش متناوب ۴٠تا  ۱۲۰ جلسه یک روز در میان مى توان کم کم این مایع را از محیط خارج کرد. بادکش کاربردهای فراوانی دارد که در بالا فقط به چند مورد از آنها اشاره گردید.

امروزه بیماری های مختلف و فراوانی وجود دارد که مردم به خاطر آن به پزشک مراجعه می کنند و برای درمانش از دارو و قرص های شیمیایی استفاده می کنند. اما آیا این دارو ها عوارض جانبی ندارند ؟ آیا راه حل دیگری جز داروهای شیمیایی وجود دارد؟ در این پست به شما دستگاه بادکش و فواید استفاده از آن را توضیح می دهیم.

* کاربرد درمانى و مکانیسم تأثیر بادکش :

بادکش گذارى با مکانیسم ھاى متعددى باعث رفع دردھا و درمان بیماریهای

مختلف مى شود که در زیر به تعدادى از این مکانیسم ھا اشاره مى شود:

١. یکى از علل درد و خستگى در قسمت ھاى مختلف بدن تجمع بعضى

مواد نظیر اسید لاکتیک و سایر مواد زایدسلولى در مویرگ ھاى سطحى

بدن است که معمولا با اختلال در خون رسانى موضعى ھمراه است.

بادکش باایجاد خلاء باعث انبساط عروق سطحى، تجمع خون در موضع و

افزایش خون رسانى موضعى مى شود. درنتیجه اکسیژن و غذاى بیشترى

به سلول ھا رسیده، درد و خستگى رفع مى شود.

٢ . افزایش خون رسانى موضعى با فراخوانى سلول ھاى دفاعى و فاکتورھاى

ضد التھاب خونى به موضع، باعث تسریع ترمیم آسیب ھاى بافتى و عفونتھاى

موضعى مى شود. مثلا با بادکش کردن اطراف زخم ھاى بسترمى توان به

ترمیم و بھبود این زخم ھا کمک شایانى کرد.

٣. بادکش با ایجاد خلاء در تخلیه ى سموم و عفونت ھاى موضعى، مثلا در

گزیدگى با مار و عقرب کمک کننده است.

۴. بادکش با ایجاد فشار منفى باعث انبساط عضلانى شده و در رفع اسپاسم

عضلانى که علت بسیارى ازدردھاى موضعى است، کمک کننده مى باشد.

۵. بادکش با تحریک روده ھا و دستگاه گوارش در درمان برخى از بیمارى ھاى

گوارشى، نظیر زخم معده، تنبلى روده و یبوست کمک کننده است.

۶. بادکش متناوب با جذب خون به عضلات در رفع لاغرى ھاى موضعى و

افزایش بافت ماھیچه اى موضع مؤثراست.

٧. اگر علت چاقى تجمع موضعى چربى باشد، بادکش گرم در سوزاندن

چربى ھاى موضعى مؤثر است(بامکانیسم فراخوان خون به ناحیه ى پرچربى)

۸- از فشار منفى ایجاد شده توسط بادکش مى توان در کنترل و تنظیم بعضى

از خونریزى ھا در بدن بھره گرفت؛

مثلا در ھایپر منوره (قاعدگى با خونریزى شدید) مى توان زیر سینه ھا را

بادکش کرد. با این عمل فشار خون ازاندام تحتانى به سمت اندام فوقانى

متوجه شده و از شدت خونریزى کاسته مى شود یا در خونریزى کم

(ھایپومنوره)  با بادکش کردن ران ھا و ساق پاھا مى توان فشار خون را

از قسمت ھاى فوقانى به سمت اندام تحتانىمتوجه ساخته و میزان

خونریزى را افزایش داد.

یا در خون دماغ شدید با بادکش کردن اطراف ناف (در طرف خونریزى) فشار

خون به قسمت ھاى تحتانى منتقل شده و خون دماغ کم کم قطع مى شود.

٩. تعدادى از دردھاى عضلانى بر اثر درگیر شدن اعصاب حسى بین ماھیچه ھا

یا بافت پیوندى سخت شده ایجاد مى شود. بنابراین با بادکش نمودن در

بسیارى از موارد این فشار از روى عصب برداشته شده و دردتسکین مى یابد.

١٠ . در رفع خواب رفتگى ھا و گزگز اندام، بادکش با تسریع خون رسانى و

اکسیژناسیون بافتى مؤثر مى باشد.

١١ . عده اى از اطباء و حکما از فشار منفى بادکش جھت کمک به خروج

سنگ ھاى کلیوى استفاده مى کنند. به این صورت که بعد از روغن مالى

مسیر کلیه ھا را از طرف کلیه به سمت مثانه بادکش متحرک مى کنند.

١٢ . در افرادى که داراى طبع سرد و تر ھستند و در اصطلاح طب سنتى

بلغمى مزاجند، بادکش گرم و خشک کاربرد فراوانى دارد و جایگزین مناسبى

براى حجامت (تر) مى باشد.

۱۳. طبق تعریف طب سنتى گاھى دردھا بر اثر غلبه ى سردى بر بافت یا

عضو ایجاد مى شود و تجربه نشان داده است که بسیارى از دردھاى موضعى

با گرم کردن موضع تسکین مى یابد. بادکش گرم در رفع این دردھامؤثر است.

ویتیلیگو در دسته ى بیمارى ھاى بلغمى جاى مى گیرد. عده اى با این

استدلال در طب سنتى بیمارى برص را با بادکش متناوب دست کم ۴٠

جلسه یک روز در میان  در از بین بردن ضایعات برص مؤثر مى دانند .

۱۴. در زانوھایى که دچار تورم، درد و تجمع مایع در مفصل شده اند

(تجمع بلغم موضعى) با بادکش متناوب ۴٠تا  ۱۲۰ جلسه یک روز در میان

مى توان کم کم این مایع را از محیط خارج کرد.

بادکش کاربردهای فراوانی دارد که در بالا فقط به چند مورد از آنها اشاره گردید.

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید