جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتآشنایی با درمان تومور اوربیت

آشنایی با درمان تومور اوربیت

11050

مطالعات پزشکی درباره یکی از بیماری های چشمی و تومور پلک ، می خواهیم شما را با یک تومور بدخیم آشنا کنیم همراه ما باشید در ادامه مطلب درباره آشنایی با درمان تومور اوربیت .

در اوربیت رزکسیون معمولا شامل خارج کردن کره چشم (globe) می باشد. نیازهای روانی بیمار و خانواده او بخصوص والدین کودک بیمار در برنامه ریزی برای پیدا کردن روش درمانی در اولویت قرار دارند.
تومورهای بدخیم پلک
شایع ترین تومور بدخیم پلک کارسینوم سلول های بقازال می باشد. کارسینوم سلول های سنگفرشی شیوع کمتری دارد اما دومین تومور بدخیم شایع به حساب می آید. ملانوم بدخیم تومور نادری است. تومورهای بدخیم پلک اکثرا در میان افراد بور که تاریخچه تماس با نور خورشید دارند دیده می شود.
کارسینوم سلول های بازال ندول های بدون دردی هستند که ممکن است زخمی شوند. این ضایعه مهاجم است و به بافت های اطراف منتشر می شود. این کارسینوم به کندی رشد می کند اما متاستاز نمی دهد. معمولا در لبه پلک پایین و نزدیک کانتوس داخلی چشم یافت می شود رنگ آن سفید است. کارسینوم سلول های سنگفرشی ممکن است در ابتدا بعنوان کارسینوم سلول های بازار تشخیص داده شود اما رشد آن کندتر بوده و درد آن بسیار کمتر اسصت. این کارسینوم نیز ممکن است زخمی شود و به بافت های اطراف تهاجم نماید اما به غدد لنفاوی ناحیه متاستاز می دهد. ملانوم بدخیم ممکن است رنگ نداشته باشد و نتیجه رویش یک خال ساده باشد. این تومور به بافت های اطراف منتشر شده و به سایر اعضاء بدن متاستاز می دهد.

پزشکین : آشنایی با درمان تومور اوربیت

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید