جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتآشنایی با داروهای ضد حساسیت چشم

آشنایی با داروهای ضد حساسیت چشم

download

آشنایی با داروهای ضد حساسیت چشم

 

آشنایی با داروهای ضد حساسیت چشم : چشم خیلی حساس است و باید مراقب بیماری های چشمی از جمله حساسیت چشمی یک بیماری است اما نباید خود درمانی کنید زیرا عوارض زیادی دارد در ادامه مطلب به آشنایی با داروهای ضد حساسیت چشم می پردازیم .

آشنایی با داروهای ضد حساسیت چشم : واکنشهای پر حساسیتی چشم از قبیل کنژنکتیویت آلرژیک، بسیار شایع هستند. این بیمارها بطور اولیه نتیجه واکنش بدن به عوامل حساسیت زای محیطی هستند. مواد آلرژی زا یا در هوا موجودند و یا از طریق دست یا راههای دیگر به چشم انتقال می یابند. واکنش آلرژیک همچنین در اثر حساسیت به یک داروی خاص ایجاد شود.
برای کنترل واکنشهای پر حساسیتی چشم از کورتیکوستروئیدها بعنوان ضد التهاب و همچنین از داروهای تضعیف کننده ایمنی استفاده می شود.

 

پزشکین : آشنایی با داروهای ضد حساسیت چشم

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید